top of page

NASZE USŁUGI

Pośrednictwo kontraktowe i negocjacje umów

Polega na reprezentowaniu zawodnika w kontakcie z klubem oraz negocjowanie indywidualnych warunków kontraktu

Organizacja życia pozasportowego (mieszkanie, transport, szkoła etc.)

By zawodnik mógł skupić się na najważniejszych dla siebie kwestiach sportowych, niezbędna jest prawidłowa organizacja jego życia poza boiskiem

Opieka zdrowotna

Nie można osiągnąć szczytu formy bez maksymalnego poświęcenia. To z kolei nierzadko prowadzi do przeciążeń i urazów, które wymagają odpowiedniej opieki zdrowotnej

Ochrona kapitału i planowanie inwestycyjne

Piłkarska kariera generuje przychody, które wymagają odpowiedniej ochrony oraz przemyślanej strategii inwestycyjnej. Konsultacje w tym zakresie pozwalają utrzymać odpowiedni poziom życia także po zakończeniu sportowej kariery

Please reload

Wyszukiwanie klubu dla zawodnika

To usługa polegająca na poszukiwaniu możliwie najlepszego klubu dla zawodnika w oparciu o jego profil, umiejętności i cechy charakteru

Kreowanie wizerunku oraz opieka nad prawami do wizerunku

Piłkarz to nie tylko sportowiec udowadniający swoją wartość na boisku, to także marka i wzór do naśladowania dla innych, chcących identyfikować się z sukcesem

Obsługa prawna

W życiu zawodowego piłkarza tak samo ważna jest sfera sportowa jak sfera formalna. Obsługa prawna to nie tylko aspekty kontraktowe, ale także wszystkie inne działania w obrocie prawnym

I więcej...

Pełen zakres usług dla wkraczających w świat zawodowej piłki młodych piłkarzy sprawia, że nasi podopieczni nie muszą współpracować z wieloma osobami z różnych branż. Nasz zespół dba o wszelkie aspekty zawodowej kariery piłkarza, od prawnych po życie praktyczne

Please reload

bottom of page